หน้าแรก  สินค้า  ผู้ใช้งาน  สาระความรู้  วิดีโอ  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา
สาระความรู้ > โปรแกรมคำนวณธาตุอาหารในปุ๋ย

รายการคำนวณนี้ใช้สำหรับให้เกษตรกรตรวจสอบปุ๋ยที่ผสมใช้เอง
ว่ามีธาตุอาหารเทียบเท่ากับปุ๋ยสูตรอะไร
น้ำหนักแม่ปุ๋ยที่ใช้ในการคำนวณ ระบุเป็นกิโลกกรัม หรือระบุจำนวนกระสอบก็ได้ (แต่ต้องใช้หน่วยนับเดียวกันทั้งหมด)

เช่น ส่วนผสมมียูเรีย 1 กระสอบ, MOP 1 กระสอบ, ปุ๋ยอินทรีย์ 5 กระสอบ สามารถป้อนข้อมูลเป็น
ยูเรีย 50, MOP 50, ปุ๋ยอินทรีย์ 250 (กิโลกรัม) หรือ
ยูเรีย 1, MOP 1, ปุ๋ยอินทรีย์ 5 (กระสอบ) ก็ได้

ระบุน้ำหนักแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดที่ใช้ผสม
เพื่อคำนวณหาปริมาณธาตุอาหาร
ยูเรีย
46-0-0
แอมฯ
21-0-0
DAP
18-46-0
MOP
0-0-60
ฟิลเลอร์
(สารตัวเติม)
กก. กก. กก. กก. กก.
ส่วนผสมนี้มีน้ำหนักปุ๋ยรวม
ให้ธาตุอาหาร N-P-K เท่ากับ
ให้ธาตุอาหาร S เท่ากับ
กก.
- -
คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเอง
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยใช้เอง
โปรแกรมคำนวณธาตุอาหารในปุ๋ย

ธุรกรรมออนไลน์
ธ.กรุงเทพ - iBanking
ธ.กรุงเทพ - BIZiBanking
ธ.กสิกรไทย - kCyberBanking
ธ.กสิกรไทย - kBizNet
ธ.ไทยพาณิชย์ - EasyNet
ธ.ไทยพาณิชย์ - BusinessNet
หนังสือพิมพ์รายวัน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
บ้านเมือง
มติชน
สยามรัฐ
ไทยโพสต์
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
สยามกีฬา
สยามดารา
สยามบันเทิง
นิตยสาร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เส้นทางเศรษฐี
คู่สร้างคู่สม
ขวัญเรือน
พยากรณ์อากาศ